Uslovi kupovine i korišćenja sajta

I. Uvod

1.1 Uslovima prodaje robe bliže se određuju uslovi kupovine, načini plaćanja robe, način, uslovi i rokovi isporuke kao i pravo na reklamaciju za kupljenu robu. Kupovinom putem sajta "KarcherCentar.com" potvrđujete da se slažete sa navedenim uslovima internet kupovine

1.2 Proverite da li ste pročitali i razumeli sve odredbe uslova pre nego što izvršite porudžbinu robe i time u potpunosti prihvatite sve ovde navedene uslove.

II. Cene i načini plaćanja

2.1 Cene za proizvode su izražene u dinarima sa uračunatim PDV-om. U navedene cene nisu uračunati troškovi isporuke robe na adresu Kupca. Cene proizvoda su podložne promenama sve do trenutka dobijanja konačne potvrde narudžbine.

2.2 Poručeni proizvodi se mogu platiti:

2.2.1 uplatom na tekući račun broj: 170-30009930000-19 kod Unicredit bank, sa pozivom na broj koji odgovara broju porudžbenice.

2.2.2 kuriru, pri pouzeću.

2.2.3 lično, pri preuzimanju u prodavnici u Beogradu, Ivana Milutinovića 81b, Borča.

2.3 U zavisnosti od odabranog načina plaćanja postupak je sledeći:

2.3.1. Plaćanje preko računa
Vašu narudžbinu možete platiti direktnom uplatom na račun Prodavca uz obavezno navođenje odgovarajućeg poziva na broj koji se generiše prilikom naručivanja (broj porudžbine). Plaćanje možete izvršiti standardnom uplatnicom u bilo kojoj pošti ili banci na teritoriji Republike Srbije.

2.3.2. Plaćanje pouzećem
Kod plaćanja pouzećem Vašu narudžbinu plaćate u gotovini prilikom isporuke neposredno dostavljaču kurirske službe.

2.3.3. Prilikom slanja pošiljke sa otkupom primalac dodatno plaća 70 RSD za pakete čija je otkupnina do 20.000 RSD, 100 RSD  za pakete čija je otkupnina od 20.000 RSD  do 100.000 RSD, i  280 RSD za pakete čija je otkupnina od 100.000 do 200.000 RSD 

III. Poručivanje robe

3.1 Samo punoletna lica mogu izvršiti poručivanje robe putem internet prodavnice. “KarcherCentar.com”

3.2 Poručivanje robe putem internet prodavnice “KarcherCentar.com” mogu vršiti fizička i pravna lica uz uslov da je mesto isporuke na teritoriji Republike Srbije

IV. Način, uslovi i rokovi isporuke

4.1 Prodavac je u obavezi da obezbedi isporuku kupljene robe.

4.2 Prodavac zadržava pravo kontaktiranja Kupca radi provere podataka iz narudžbine. U slučaju postojanja opravdane sumnje u tačnost navedenih podataka ili u slučaju da podatke nije moguće proveriti Eurooriginal d.o.o. zadržava pravo otkazivanja narudžbenice o čemu će Kupac biti obavešten putem e-maila koji je naveo prilikom porudžbine.

4.3 Isporuka kupljene robe se vrši na celoj teritoriji Rebulike Srbije od strane Kurirske službe koju ovlasti Prodavac. Prodavac je u obavezi da obezbedi da se roba isporuči u orginalnom pakovanju u ispravnom i funkcionalnom stanju.

4.4 Troškovi i uslovi isporuke su dostupni na stranici Informacija o isporuci

4.5 Prodavac je u obavezi da kupljenu robu isporuči najkasnije u roku od 20 radnih dana od momenta izvršene potvrde porudžbine od strane Kupca. U slučaju da isporuka robe nije moguća, krivicom Kupca, Prodavac ima pravo da Kupcu naplati realne troškove prilikom ponovljene isporuke robe. Kao dokaz da je isporuka pokušana Kurirska služba će dostaviti potvrdu koja obavezno sadrži tačno vreme i ime i prezime lica koje je pokušalo dostavu robe. Smatra se da isporuka nije realizovana krivicom Kupca ukoliko je pokušana najmanje dva puta od strane Kurirske službe.

4.6 Prilikom isporuke robe Kurirska služba je u obavezi da Kupcu dostavi fiskalni račun i prateću dokumentaciju na kojoj će Kupac potvrditi da mu je roba isporučena.

4.7 Prilikom preuzimanja robe Kupac je u obavezi da prekontroliše sadržaj paketa, jer se naknadne reklamacije, u pogledu količine i oštećenja paketa, neće uvažavati.

V. Saobraznost robe i reklamacije

5.1 Ukoliko se konstatuje da je isporučena roba oštećena, nekompletna ili da nije u funkcionalnom stanju Kupac ima pravo na reklamaciju iste. Prijava reklamacije se može izvršiti putem email-a office@eurooriginal.rs, telefona 011 208 77 87, 208 77 88, 271 22 22 ili lično u sedištu preduzeća Eurooriginal d.o.o., Ivana Milutinovića 81b , Beograd, Borča.

5.2 Prodavac je dužan da, osnovanu reklamaciju realizuje u zakonskom roku, od dana donošenja odluke o njenoj opravdanosti.

5.3 Kupac ima pravo na otklanjanje nesaobraznosti na robi  isključivo uz fiskalni račun, koji je dužan da priloži prilikom reklamacije kupljene robe.

VI. Ostali uslovi 

6.1 Na odnose nastale putem on line kupovine između Prodavca i Kupca se primnenjuju odredbe Zakona o elektronskoj trgovini i drugi propisi koji regulišu predmetnu oblast.

6.2 Eurooriginal d.o.o. neće snositi odgovornost za štetu koja može nastati za Kupca ili treća lica usled:

  • - zloupotrebe ličnih podataka u svrhu naručivanja proizvoda 
  • - neautorizovanog korišćenja korisničkog imena i lozinke ili radnje koja je povezana sa takvim korišćenjem
  • - upotrebe ili zloupotrebe korišćenja usluge on line prodavnice ako predmetna šteta nije nastala krivicom zaposlenog u Eurooriginal d.o.o.

6.3 U slučaju eventualnog spora, ukoliko ugovorne strane isti ne reše mirnim putem, nadležan za rešavanje je Prvi Osnovni sud u Beograd.

VII.  Informacije o prodavcu

EUROORIGINAL D.O.O.

Ivana Milutinovića 81b, Beograd, Borča

Matični broj: 20208996
PIB: 104653234
Tekući račun: 170-30009930000-19 kod Unicredit banke
Telefon: 011/2087-787
Fax: 011/3321-666

VIII. Autorska prava

Zabranjeno je bilo kakvo korišćenje i kopiranje sadržaja internet prodavnice “KarcherCentar.com”, u celini ili delovima bez izričite dozvole Eurooriginal d.o.o.

Karcher Centar Karcher centar Eurooriginal © 2019

Pišite nam

Naša adresa

Ivana Milutinovića 81b
11211 Beograd-Borča
Srbija

(011)208-77-88 / (065)2239-339

Ponedeljak - Petak 08-18h
Subota 09-14h