RM 31 ASF - Rastvarač ulja i masti - 2,5L

RM 31 ASF - Rastvarač ulja i masti - 2,5L

Proizvođač: Karcher
Težina:2.50 kg.
Šifra proizvoda: 6.295-584.0
Dostupnost: Na stanju

Visoko koncentrovano sredstvo za osnovno čišćenje za kompresorske čistače. Izrazito efikasno u svim opsezima temperature uklanja najsnažnije nečistoće kao što su ulje, mast, katran, čađ i dimna smola. Zahvaljujući eco!efficiency formulaciji naročito obila

2,670 Din.
Bez PDV-a: 2,225 Din.
-+

DOZIRANJE

 • 1.5-10% Za visokopritisne mašine
 • 25% za prskalice


OSOBINE

 • efikasno ekološko sredstvo za kompresorsko čišćenje
 • razlaže čak najtvrdokornije nečistoće od ulja, masti, katrana, čađi i dimne smole
 • aktivno čišćenje u svim temperaturnim opsezima
 • prijatan, svež miris
 • bez fosfata
 • bez silikona
 • Tenzidi prema Uredbi (EZ) br. EEC 648/2004 biološki razgradivi
 • brzo razdvaja ulje i vodu u separatoru za ulje (lako za separaciju=asf)
 • bez NTA


PODRUČJA PRIMENE

 • Transportni sektor i mašine
 • Čišćenje staje
 • Čišćenje buradi
 • Pranje vozila / motora
 • Čišćenje delova
 • Odmašćivanje površina
 • Cisterne za prehrambenu industriju


UPOZORENJA I BEZBEDNOSNI SAVETI PREMA DIREKTIVAMA EVROPSKE UNIJE

 • P305 + P351 + P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.
 • P310 Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru.
 • P303 + P361 + P353 AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Hitno ukloniti/ skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/ istuširati se.
 • P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
Karcher Centar Karcher centar Eurooriginal © 2019

Pišite nam

Naša adresa

Ivana Milutinovića 81b
11211 Beograd-Borča
Srbija

(011)208-77-88 / (065)2239-339

Ponedeljak - Petak 08-18h
Subota 09-14h